Koloběžka vám prospěje

Jízda na koloběžce nebo koloběh je všestrannou a komplexní pohybovou aktivitou. Může být ideální činností prakticky pro každého, při které navíc posílíte většinu svých svalů v těle.

Koloběžka přináší řadu pozitivních benefitů. Při jízdě je výrazně posílováno zádové a břišní svalstvo, dochází k celkové stabilizaci kyčlí a trupu. Navíc se jízda může pozitivně projevit i na kondici kloubů dolních končetin. Co se jeví u koloběhu jako velice pozitivní, je podpora pohybového vzoru stoj na jedné noze s následným zlepšováním celkové rovnováhy. Ta se s věkem zhoršuje a řada lidí nedokáže vydržet a balancovat na jedné noze a to přináší řadu negativních důsledků. Na koloběžce při současné opoře o ruky to lze procvičovat jednodušeji a účinněji. Koloběh buduje stabilitu, a ta je základem každého dobře vedeného pohybu, ať už při sportu, nebo při běžných denních aktivitách.

Velkým benefitem je, že jízda protahuje flexory kyčle, které se zkracují při dlouhém a častém sezení. Z toho důvodu se tak koloběžka jeví jako výhodnější než kolo, na němž většina lidí sedí s předsazenou hlavou a tím jen prohlubuje problémy vzniklé kancelářskou prací.

Při správné technice a pravidelném střídání dolních končetin se koloběh ukazuje jako vhodný pohybový prostředek pro lidi všeobecně s nedostatkem pohybu a se špatnými pohybovými návyky - dokáže zlepšit základní pohybové cítění a vůbec vnímání vlastního těla, což je jeden z faktorů, který stále více lidem chybí. Výhodou jízdy na koloběžce je i to, že výrazně šetří klouby, protože na ní nedochází k žádným otřesům.

Dalším benefitem v jízdě na koloběžce je její vliv na koordinaci a to ve smyslu schopnosti pracovat unilaterálně, zatěžovat každou stranu zvlášť, koordinovat dolní končetiny s následným propojením s mozkem (současné zapojení pravé a levé mozkové hemisféry). Správný sklon během jízdy působí příznivě na dýchací cesty a usnadňuje dýchání. Dalším plusem je zvýšení celkové tělesné kondice a účinnější spalování kalorií ke snížení tělesné hmotnosti.

Co může být také zajímavým bonusem, který není moc často zmiňován, je možnost variability a to ve smyslu úchopu, postavení chodidel, způsobu odrážení, rychlosti jizdy, celkového postoje… Buďte rozhodně variabilní ve všech těchto možnostech a vaše tělo, svaly, tkáně z toho rozhodně budou těžit. S tím souvisí i možnost nahlížet na tuto pohybovou aktivitu i jako součást kompenzačního pohyb v poúrazové terapii po operaci kolen, kyčlí, ale i vyhřezlých plotének.

Mimo fyziologických přínosů má samotný koloběh i sociální výhody. Jízdou na koloběžce si vytváříte skupiny či komunitu, která se pravidelně schází k společným výletům. Tímto způsobem se můžete spojit s podobně smýšlejícími lidmi, sdílet své zážitky a vytvořit nová přátelství. Také je to oblíbená aktivita pro rodiny, kde si rodiče i děti mohou užít společný čas venku.